TQ-1B十字槽轮辐式测力传感器

编号:10106
查看:
发布:2021-08-04

(5kN-200kN;500kg-20t) 


拨打电话
Call
在线咨询
Service


产品特点:TQ-1B十字槽轮辐式测力传感器 具有高底低,钢性好,精度高,抗偏裁能力强等特点。

产品用途:TQ-1B十字槽轮辐式测力传感器适用于皮带秤、料斗秤、仓储秤、料罐、材料力学试验机、劳保安全检测设备

量程:TQ-1B : 5kN(500kg)、10kN(1t)、20 kN(2t)、30 kN(3t)、50 kN(5t)、100 kN(10t)200 kN(20t)300 kN(30t)

          TQ-1BT:  50 kN(5t)、100 kN(10t)、200 kN(20t)

技术参数及外形尺寸:

序号

产品技术参数

1

额定载荷

5kN-300kN

2

综合精度

≤0.05%F.S

3

灵敏度

2.0m±0.01V/V

4

线性

≤0.03%F.S

5

滞后

≤0.05%F.S

6

蠕变

≤0.05%F.S/30min

7

重复性

≤0.02%F.S

8

零点输出

±1%F.S

9

输入阻抗

387±20Ω

10

输出阻抗

350±5Ω

11

绝缘阻抗

≥5000MΩ

12

输出温度影响

<0.05%F.S/10℃

13

零点温度影响

<0.05%F.S/10℃

14

推荐激励电压

10V(DC)

15

适用温度范围

-20~70℃

16

安全过载

150%F.S

17

材质

合金钢

18

接线方式

红……E+(电源正)

黑……E-(电源负)

绿……S+(信号正)

白……S-(信号负)型号

量程(kN)

量程(t)

D

D1

D2

D3

D4

H

H1

H2

W

T

TQ-1B

5-100

0.5-10

118

100

82

36

24

50

43

7

4×5.1

8×Φ9

200

20

160

135

--

62

40

53

45.5

7.5

4×5.1

10×Φ14

300

30

172

147

--

65

45

74.5

67

7.5

4×5.1

12×Φ14

TQ-1BT

50-200

5-20

130

105

84

48

32

55

48

7

4×5

8×Φ14


图片与实物略有差异,以实物为准 / 济南泰钦保留随时更改、撤消产品型号、规格的权利,恕不另行通知